Annons
X
Annons
X

SD: Ompröva fri vård för papperslösa

Om man på riktigt vill ­minska antalet papperslösa i Sverige måste man se vilka orsaker som finns för att indi­vider ska vilja hålla sig kvar i Sverige illegalt. Tillgången till välfärd är en sådan anledning, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Per Ramhorn (SD).

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
[object Object]
Under 2014 regi­strerade landstingen hela 19 000 besök till en kostnad om drygt 100 miljoner kronor för den vård som under det året erbjöds till papperslösa, skriver författarna. Foto: Claudio Bresciani/TT

DEBATT | FLYKTINGKRISEN

Moderaterna tog nyligen ytterligare ett steg närmare oss.

I mars 2013 överlämnade den dåvarande allians­regeringen en proposition till riks­dagen som gick ut på att samtliga av landets landsting skulle bli skyldiga att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd nära nog gratis hälso- och sjukvård. Även tandvård omfattades av förslaget. Sverigedemokraterna var då det enda parti som av flera skäl var emot detta. En viktig aspekt gäller den principiella inställ­ningen till välfärd. Sverigedemokraterna vill se en stark och bred sådan där människor känner sig trygga med att staten vid behov kan ge den hjälp som behövs. Men detta förutsätter också att män­niskor solidariskt delar på finansieringen av denna trygghet.

**Är det då till exempel **rimligt att en papperslös invand­rare, som aldrig och på intet sätt har bidragit till välfärden, kan erhålla sjukvård och tandvård för en 50-lapp, medan andra måste betala betydligt mer? – Självklart inte.

Annons
X

Ett annat av dessa skäl berör naturligtvis den kostnadsmässiga aspekten. Statskontoret presenterade förra året en rapport som redovisade konsekvenserna för reformen kort efter dess implementering. Under 2014 registrerade landstingen hela 19 000 besök till en kostnad om drygt 100 miljoner kronor för den vård som under det året erbjöds till papperslösa. Vidare poängterade de att ”sannolikt kommer kostnaderna att fortsätta stiga som en följd av att lagstiftningen blir mer känd, både bland papperslösa och bland vårdpersonalen”.

Denna rapport baserades alltså på den givna situa­tionen som rådde under 2014, det vill säga ­innan den värsta migrationskrisen nådde Sverige. Förmodligen kan ingen i dag med säkerhet redo­göra för omfattningen av antalet papperslösa i Sverige, men sannolikt är antalet betydligt högre nu än när propositionen röstades igenom.

Vidare uttryckte nyligen inrikesminister Anders Ygeman att så många som 80 000 individer kan komma att avvisas från Sverige efter att deras ansökan om asyl har nekats. Å ena sidan är det mycket positivt att regeringen tycks inställda på att alla som under migrationskrisen kom hit, inte ska ­stanna. Men samtidigt menar Polisen att det saknas resurser för att hantera och säkerställa verkställigheten för alla avvisningar. Således är det rimligt att anta att även detta kommer att öka andelen papperslösa i Sverige.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Återvandring är en av årets viktigaste frågor ­rörande migrationspolitiken och flera partier har på olika sätt berört betydelsen av effektiva avvisningsförfaranden. Men om man på riktigt vill ­minska antalet papperslösa i Sverige, räcker det inte med att se till det praktiska utförandet, man måste även se till vilka orsaker som finns för att indi­vider ska vilja hålla sig kvar i Sverige illegalt. Tillgången till välfärd är en sådan anledning. Moderaterna tog nyligen ytterligare ett steg närmare oss genom att de nu vill möjliggöra för kommuner att vägra ge försörjningsstöd till dem som fått avslag på sin asylansökan. Detta är givetvis positivt, men samtidigt menar vi att välfärden inte bara handlar om vilka bidrag man kan få, det handlar även om tjänster och rätten till nära kostnadsfri vård är ett sådant exempel.

  **Även om frågan om **återvändande ibland kan leda till svåra beslut så är det viktigt att se sakligt på den givna situationen och förstå att den lag som för några år sedan antogs, både leder till allt högre kostnader och fler incitament för individerna att vilja stanna.

  För Sveriges skull är vi redo att ta sådana beslut, är Moderaterna och övriga partier det?

  Jimmie Åkesson

  partiledare (SD)

  Per Ramhorn

  riksdagsledamot (SD)

  socialutskottet

  Jimmie Åkesson (SD) och Per Ramhorn (SD). Foto: Henrik Montgomery/TT, Per Larsson/TT
  Annons

  Under 2014 regi­strerade landstingen hela 19 000 besök till en kostnad om drygt 100 miljoner kronor för den vård som under det året erbjöds till papperslösa, skriver författarna.

  Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 3

  Jimmie Åkesson (SD)

  Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 3

  Jimmie Åkesson (SD) och Per Ramhorn (SD).

  Foto: Henrik Montgomery/TT, Per Larsson/TT Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X