SD: Helt otillräckligt för att lösa flyktingkrisen

Regeringen och Alliansen träffade i dag en överenskommelse om hur Sverige ska klara den allt mer kaotiska flyktingsituationen. Ökade försörjningskrav och vissa tillfälliga uppehållstillstånd är små steg i rätt riktning, men i det stora perspektivet helt otillräckliga. Övriga partier kommer även fortsättningsvis se invandring, inte bistånd som det huvudsakliga verktyget för flyktinghjälp, och så länge detta synsätt råder är ingen förbättring möjlig, snarare tvärtom, skriver Julia Kronlid (SD) och Markus Wiechel (SD).

Under strecket
Publicerad
Julia Kronlid (SD) och Markus Wiechel (SD).

Julia Kronlid (SD) och Markus Wiechel (SD).

Annons

Vi berörs alla av bilder på barn som dör på Medelhavet, men trots medvetenheten om hänsynslösa flyktingsmugglare som sätter människors liv på spel kommer nuvarande överenskommelse fortsätta att uppmuntra till irreguljär invandring.

Annons
Annons
Annons