Annons
X
Annons
X

SD: Här är politiken vi kan enas med Moderaterna om

Sverigedemokraterna arbetar just nu för fullt med att sammanställa en lista över frågor där man tror sig kunna samarbeta med Moderaterna. SD:s gruppledare Mattias Karlsson pekar ut två huvudområden: Kriminal- och migrationspolitiken. Även moderata riksdagsledamöter har stora förhoppningar efter nya beskedet.

Det nya politiska läget
[object Object]
SD:s gruppledare Mattias Karlsson. Foto: Lars Pehrson

Febril aktivitet pågår i SD:s riksdagskansli efter Anna Kinberg Batras (M) nya besked. Tjänstemän och riksdagsledamöter i utskotten håller nu på att sätta ihop en lista över områden där SD legat nära M, men inte riktigt kunnat enas om en gemensam linje, samt områden där SD anser att partierna står nära varandra ideologiskt.

Man kan ta bort ett ord eller liknande för att få stöd från SD.

– Vi hoppas på så konstruktiva samtal som möjligt, säger Mattias Karlsson (SD) till SvD.

Annons
X

M-ledaren Anna Kinberg Batra har nämnt ”bullerregler och trafikfrågor”, men Mattias Karlsson pekar ut en rad andra – mer känsliga – frågor att samarbeta kring.

– Den lägst hängande frukten är kriminalpolitiken där M har gjort en ideologisk omsvängning, säger han.

Mattias Karlsson tar upp slopande av straffrabatter, utvisningar av kriminella och skärpta straff för sexualbrott. Dessutom pekar han på migrations- och integrationspolitiken som ”intressanta områden där M har svängt”.

– Vi kan nog komma fram till gemensamma ståndpunkter på många områden, från energi- till trafik- och bostadsfrågor.

Om jag förstår majoritetsförhållandena rätt behövs två allianspartier, inte tre.

Svårast: Välfärdsfrågorna. Där anser Mattias Karlsson att de ideologiska skillnaderna är störst.

Ser du framför dig gemensamma motioner och misstroendeförklaringar?

– Jag hoppas att vi kan hitta så många kraftfulla verktyg som möjligt, det är naturligt om man har en situation där vi kan ha direkta möten, säger Mattias Karlsson.

Än så länge märks inte mycket av skiftet av, enligt SD-ledamoten och partiveteranen Martin Kinnunen, i miljö- och jordbruksutskottet.

– Vi sätter oss inte direkt vid förhandlingsbordet för att vi har läst något i tidningen, säger han.

Men Kinnunen är optimistisk inför kommande lagförslag från regeringen.

– Om vi får reda på exakt vilken formulering M använder kan vi komma överens om att båda använder samma. Och om man kan prata kan man komma fram till en medelväg i fler frågor, säger han och hoppas på fler stoppade propositioner och fler tillkännagivanden.

Förhoppningarna är även stora bland moderata riksdagsledamöter.

Anna Kinberg Batra (M) tillsammans med M-gruppledaren Jessica Polfjärd. Foto: Lars Pehrson

Riksdagsledamoten Anders Hansson (M) sitter i justitieutskottet och är ”väldigt positiv” till de nya beskeden.

– Nu kan man fråga: Vad tycker ni?

Han säger samtidigt att samarbetet varit bra i justitieutskottet där oppositionen samlats kring 67 tillkännagivanden till regeringen.

– Det är ett bra exempel på ett utskott där vi har haft nytta av SD. Jag ser en möjlighet nu att vi kan prata i enskilda frågor, och i rättsfrågorna ligger vi relativt nära varandra.

Den osäkra faktorn i allt detta handlar så klart om C och L. Anders Hansson tycker att det är konstigt om de skulle hoppa av alliansuppgörelser bara för att M också samtalat med SD. Samtidigt som en mängd tillkännagivanden redan klubbats av alliansen och SD.

– Men om jag förstår majoritetsförhållandena rätt behövs två allianspartier, inte tre, säger Anders Hansson som samtidigt förtydligar att han vill utgå från Alliansen.

Nu tror han på att M och SD kan enas i kompromisser.

– Man kan ta bort ett ord eller liknande för att få stöd från SD.

Annons

SD:s gruppledare Mattias Karlsson.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2

Anna Kinberg Batra (M) tillsammans med M-gruppledaren Jessica Polfjärd.

Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X