Annons

SD fick två mandat för mycket i landstingsvalet

I nästan hälften av landstingen har utjämningsmandat kommit att delas ut så att det inte speglar väljarnas politiska uppfattning. Mest tur har Sverigedemokraterna haft som fått två mandat för mycket. Det skriver två professorer i matematik, Svante Linusson och Svante Janson.

Under strecket
Publicerad

Avsikten med det svenska valsystemet till riksdagen är att det skall vara proportionellt, det vill säga att fördelningen av dem som väljs skall spegla väljarnas politiska uppfattning så bra som möjligt. Detta har misslyckats i 2 av de 13 riksdagsval som vi har haft detta system och dessutom i nästan hälften av årets landstingsval, där samma system används. Det behövs en översyn av valsystemet. Mest tur har Sverigedemokraterna haft som fått totalt 2 mandat för mycket i landstingsvalen.

I valen till riksdag och de 20 landstingen delas de flesta mandaten ut som fasta mandat i regionala valkretsar och sedan de sista som utjämningsmandat enligt uddatalsmetoden för att ge proportionalitet (rättvisa) mellan partierna. Tyvärr kommer lagens avsikt på skam eftersom antalet utjämningsmandat inte alltid räcker till. I 1988 års riksdagsval var det Centern som råkade få ett fast mandat för mycket och Socialdemokraterna missgynnades och fick ett mandat för litet. I årets riksdagsval fick Moderaterna och Socialdemokraterna 1 respektive 3 mandat för mycket.

Annons
Annons
Annons