X
Annons
X

Science fictions fantastiska resa i tiden

Titeln är lockande: Fantastic Voyages: Learning Science Through Science Fiction Films (AIP Press, 347 s). Men den som förväntar sig en granskning av vetenskapens och teknikens roll i det moderna samhället, analyserat genom science fiction (sf), får vända sig någon annanstans. Boken är snarare en introduktion till fysik och biologi där exempel från sf-filmer illustrerar en vetenskaplig teori eller hypotes. Den första upplagan av boken publicerades redan 1994 men förra året kom den ut i en ny, uppdaterad version – symptomatiskt nog med avsnitt om växthuseffekten, kärnkraft och kärnvapenterrorism. Författarna – Leroy W Dubeck, Suzanne E Moshier och Judith E Boss – uppger i förordet att de är "college professors who happen to love science fiction film." Och eftersom de är experter får de naturligtvis ut mer av de vetenskapliga inslagen i en sf-film än lekmannen. De förstår, påpekar de, "på ett djupare sätt" vad som är möjligt och inte möjligt i filmerna.

"Fantastic Voyages" riktar sig främst till lekmän men också till lärare som vill använda den i undervisning. Boken är indelad i två huvudavdelningar med kapitel om bland annat mekanik, atom- och kärnfysik, elektricitet och magnetism. I varje kapitel finns exempel från sf-filmer inlagda, som i avsnittet om tidsresor vilket illustreras med hjälp av "Star Trek IV: The Voyage Home" från 1986. I filmen åker besättningen på Enterprise bakåt i tiden genom att utnyttja solens dragningskraft för att öka hastigheten på rymdskeppet. Här förväxlar man två fenomen, påpekar författarna: hastighet och tid. Solens gravitationsfält kan visserligen utnyttjas för att öka rymdskeppets fart men det skulle inte möjliggöra en resa bakåt i tiden. Teoretiskt sett är det möjligt att resa in i framtiden men knappast till det förflutna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X