Mårten Schultz:Hårdare kontroll av rättssystemet krävs

Mårten Schultz

Bergwallkommissionens betänkande tillfredsställer knappast de som hoppats på blod och ansvar - men är kanske precis vad debatten behöver.

Under strecket
Publicerad
Annons

Fallen Quick har kallats Sveriges största rättsskandal. Domarna där Quick dömdes för mord, som följdes av resningar, upprivna domar och därefter av att Quick gick fri, är onekligen besvärande för det svenska rättssystemet. Men är det en skandal? Ja, säger nog de flesta, inklusive framträdande jurister. Nej, har Göran Lambertz emfatiskt framhållit i debattartiklar och nyligen även i en bok.
Symptomatiskt blev frågan om rättsskandal central när Bergwallkommissionen presenterade sitt drygt 700 sidor långa betänkande. Men frågan får inget rakt svar av utredningen. Kommissionen har nagelfarit hanteringen av brottsmisstankarna mot Quick för att försöka ge en bild av hur det blev som det blev. Utredningen mynnar ut i att det finns flera olika förklaringar.

Först betonas betydelsen av Sture Bergwalls eget agerande. Det är bra, för det är något som delvis har hamnat i skymundan i diskussionen under senare tid. Utan Bergwalls erkännanden hade det inte blivit några Quick-fall. Därefter noteras ett antal andra aspekter som haft betydelse: Att utredningsarbetet kom att genomsyras av särskilda hänsyn till Bergwalls person, att samma personer – som var övertygade om att Bergwalls erkännande var riktiga – fick spela viktiga roller i flera av processerna, och att den så kallade kontradiktoriska principen sattes ur spel genom att såväl åklagare som den åtalade med försvarare argumenterade för fällande domar i rättegångarna.

Annons
Annons
Annons