Annons
X
Annons
X

SCB: Tillväxten 7,3 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 7,3 procent under fjärde kvartalet 2010 jämfört med samma period året innan. Jämfört med tredje kvartalet i fjol växte BNP med 1,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det är den högsta svenska tillväxt som uppmätts.

Av TT

BNP-siffrorna var högre än vad analytiker hade räknat med. Enligt Reuters sammanställning trodde de i genomsnitt på en tillväxt på 7,0 procent i årstakt och 1,0 procent jämfört med föregående kvartal.

Under helåret 2010 växte BNP med 5,5 procent jämfört med året före. Även det är den största uppgången sedan 1970. Under 2009 krympte BNP med 5,3 procent.

Det var hushållens konsumtionsutgifter som gav det största bidraget till BNP-utvecklingen, enligt SCB.

Annons
X

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 4,3 procent och offentliga konsumtionsutgifter med 4,5 procent. De starkaste bidragen till hushållens ökade konsumtionsutgifter kom från inköp av bilar. Starka bidrag kom även från utgifter för hemelektronik, konsumtion utomlands samt utgifter för bränsle och el.

Lagerinvesteringar bidrog med 1,5 procentenheter till BNP-utvecklingen. Exporten ökade med drygt 13 procent och importen med knappt 13 procent. Fasta bruttoinvesteringar ökade med 9,8 procent. Produktionen inom näringslivet ökade med 9,9 procent.

De varuproducerande branscherna steg med 17 procent och de tjänsteproducerande med 6,5 procent. Sysselsättningen i hela ekonomin, mätt i antalet arbetade timmar, ökade med 2,8 procent och antalet sysselsatta med 2,4 procent.

För SBAB:s chefsekonom Tomas Pousette var BNP-siffran för fjärde kvartalet en positiv överraskning. Han hade räknat med en tillväxt på 6,5 procent.

– Att det går starkt, det visste vi. Men att det var så pass mycket var lite svårt att räkna hem, säger Pousette.

– Det är full fart i svensk ekonomi!

Han konstaterar att tillväxten, även om den var lite högre än väntat, ligger ”i trakten av vad Riksbanken har räknat med”.

– För Riksbankens del är väl det här en bekräftelse av att man ligger rätt penningpolitiskt.

Den nya BNP-siffran innebär att tillväxtrekordet för enskilt kvartal, som slogs så sent som under tredje kvartalet, putsas ytterligare. En högre siffra har inte uppmätts sedan 1970, då kvartalsmätningarna började.

Statistiken fick svenska marknadsräntor att stiga något, men den hade ingen större inverkan på kronkursen.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X