Annons
X
Annons
X

SCB: Sysselsättningen ökar i Sverige

Antalet personer i åldrarna 15–74 år som var sysselsatta ökade med 75 000 personer till 4 847 000 stycken under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning för det fjärde kvartalet.

Av Direkt

**Andelen sysselsatta i **befolkningen (sysselsättningsgraden) uppgick till 66,6 procent.

Arbetslösheten uppgick till 6,6 procent av arbetskraften (7,1 procent säsongsrensat och utjämnat).

Ungdomsarbetslösheten minskade med 3,9 procentenheter, till 14,4 procent av arbetskraften. Det motsvarar 98 000 personer och av dessa var 44 000 heltidsstuderande.

Annons
X

Antalet som varken arbetade eller studerade var 71 000 personer, en minskning med 9 000 personer.

SCB noterar att antalet fast anställda ökade med 84 000 jämfört med fjärde kvartalet 2014 och uppgick till 3 628 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer.

Antalet arbetade timmar i genomsnitt uppgick till 151,2 miljoner timmar per vecka under fjärde kvartalet. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar i förhållande till föregående kvartal.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X