SCB: Semesterresandet har stagnerat

Svenskarnas semesterresande ökar inte längre, visar Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållandena. 2004 gjorde 63 procent av männen och 64 procent av kvinnorna i åldrarna 16-84 år en semesterresa på minst en vecka. Resandet låg på samma nivå 2002-2003.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Med resa syftar SCB på såväl inrikes- och utrikesresor som campingsemester och besök hos släkt och vänner.

Skillnaden i resande mellan olika åldersgrupper är fortfarande relativt stor, även om de äldre har tagit in något på de yngre de senaste åren. 2004 reste 71 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24 år på semester, motsvarande andel bland kvinnor 65-74 år var endast 57 procent. Bland männen var motsvarande andel 66 respektive 58 procent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons