SCB: Hushållens konsumtion ökar

Hushållens konsumtionsutgifter, inklusive ideella organisationer, steg 1,8 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det visar nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet, enligt SCB.

Under tredje kvartalet minskade hushållens konsumtion med oreviderade 0,1 procent (-0,1).

Annons
Annons
Annons