Annons

Hans Ingvar Roth:Saudiarabien fjärran från Gnosjö

I en ny bok skildras hur den globala demokrati­utvecklingen går i vågor, och enligt flod-ebb-teorin står vi inför en ny fas av stagnation eller tillbakagång. På många håll är olja hindret för en företagsam medelklass att växa fram, där saknas Gnosjöanda som demokratisk motor.

Publicerad

Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats ­genom tiderna.

Citatet ovan är hämtat ur ett tal som Winston Churchill höll i underhuset 1947, två år efter att den store krigshjälten ­paradoxalt nog misslyckats att bli omvald som premiär­minister. Yttrandet uttrycker en ganska så syrlig inställning till demokratin. För Churchill handlade det närmast om att den styrelseformen utgjorde det minst onda alternativet. För många människor runtom i världen idag representerar istället demokratin, eller folkstyret, ett styrelseskick som är överlägset de flesta styrelseformer genom historien och då inte bara i Churchills något njugga bemärkelse. Särskilt framstår den liberala demokratin med sin förankring i mänskliga rättigheter och rättsstatsidén som en av mänsklighetens stora milstolpar. Till skillnad från absoluta monarkier och auktoritära enpartistater kan nämligen den liberala demokratin förverkliga väsentliga värden som individuell frihet och medborgerligt ­ansvarstagande, politisk jämlikhet, rätts­säkerhet och samhällsgemenskap utan att behöva göra avkall på andra viktiga värden som en stegrad välfärd.

Annons
Annons
Annons
Annons