Satt Söderalas kyrkflöjel på ett vikingaskepp?

Detalj från Söderalaflöjeln.
Detalj från Söderalaflöjeln. Foto: CM Dixon/IBL

”På kyrktornet i Söderala i Hälsingland fanns förr en vindflöjel som idag förvaras på Historiska museet i Stockholm. Varför finns den inte kvar i Hälsingland? Och är det sant att den en gång har suttit på ett vikingaskepp?”

Under strecket
Publicerad
Annons

Att originalet finns i Stockholm (en kopia finns i Söderala) beror på att en bonde i slutet av 1700-talet köpte den av kyrkan, som bytte ut flöjeln mot ett kors. Långt senare, 1916, erbjöds Norrlands kulturhistoriska museum i Härnösand att införskaffa föremålet för 50 kronor. Mot ersättning överlämnades därefter flöjeln till Stockholm. Flöjeln är alltså vederbörligen betalad för och har inte hamnat i huvudstaden på olaga vis.

En vanlig uppfattning är att flöjeln tillverkades i förgyllt brons omkring 1050. Dateringen grundar sig på en analys av föremålets djurornamentik (ringerikestil). Av analyser framgår också att flöjeln har varit flitigt använd. Underkanten är genomborrad av slitna hål, antagligen eftersom fritt hängande föremål har varit fastsatta i hålen och fladdrat för vinden. Av allt att döma har flöjeln svängt runt på ett sådant vis att det nedre partiet vid upprepade tillfällen kommit emot ett hårt föremål och skadats, vilket tvingade ägaren att reparera flöjeln genom att sätta fast en bågformig bronsögla. En annan bronsögla har anbragts längre upp, där flöjeln också blivit nött. Efter reparationerna har man återtagit flöjeln i bruk, med ytterligare slitage som följd. Även när den hamnade på kyrkan var man tvungen att utföra förstärkningsarbeten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons