Annons

Sätt fart på Sveriges statsutgifter

Under strecket
Publicerad

Nyligen presenterade Gordon Brown ett stimulanspaket för den sargade brittiska ekonomin. Programmet innehöll bl.a. förslag på en tidigareläggning av en rad offentliga investeringar.

Det var modigt gjort. Storbritannien brottas idag med dubbla underskott. I både bytesbalansen och statsbudgeten överstiger underskotten redan tre procent av BNP.

Annons
Annons
Annons