Annons

Satsningar ska fånga upp alla elever

Under strecket
Publicerad

Svenska elevers skolresultat inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap har försämrats och skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever har ökat. Samtidigt måste mer fokus ligga på elevers olika förutsättningar för teoretisk inlärning. Det skriver fem experter på barnmedicin (Brännpunkt 22/1).

När alliansregeringen tillträdde hösten 2006 såg vi samma problembild och därför genomför vi nu den största förändringen av svensk skola i modern tid. För att fånga upp elever som behöver extra stöd i ett tidigt skede så inför vi:

Annons
Annons
Annons