Annons

Satsningar på förnybart stärker Sveriges ekonomi

Publicerad

Kungl. Vetenskapsakademins (KVA:s) energiutskott går i en debattartikel (
SvD Brännpunkt 13/9) till hård attack mot vindkraften och påstår att vindkraftsutbyggnaden i Sverige är helt omotiverad och dessutom orsakar höga samhällskostnader. Dessvärre saknas det vetenskapligt stöd för dessa påståenden. Studier visar tvärtom att utbyggnaden av förnybar elproduktion såsom vindkraft bidrar till att pressa elpriset och samhällsekonomisk nytta.

Vi delar debattörernas åsikt om att tillgång till billig och koldioxidsnål el är en viktig hörnsten i den svenska ekonomin och centralt för klimatet. Just därför är utbyggnaden av förnybar elproduktion så viktig. Regeringen konstaterade helt riktigt i sitt valmanifest att ”ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen i våra grannländer” som har betydligt högre andel fossil elproduktion. Energimyndigheten har dessutom i en rapport till regeringen visat att en höjd ambitionsnivå för förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet skulle vara gynnsamt för den svenska elkonsumenten och ännu mer gynnsamt för den svenska basindustrin som inte omfattas av elcertifikatsystemet.

Annons
Annons
Annons
Annons