X
Annons
X

Satsning på den regionala kulturen

Den regionala kulturen och musiken framstår som de stora vinnarna i höstens kulturbudget. Även det läsfrämjande arbetet får mer pengar. Samtidigt läggs Riksutställningar ner och tv-avgiften höjs.

Av TT

Kulturbudgeten tillförs 409 miljoner kronor nästa år, vilket är den största höjningen på tio år enligt kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Det hindrar dock inte regeringen från att samtidigt ta ut 124 konor mer per år i tv-avgift. Den höjs till 2 340 kronor.

Bland de nya satsningarna går den största enskilda summan till scenkonsten som tillförs 70 miljoner kronor för 2017. Större delen av dessa pengar, 58 miljoner kronor, tillfaller den regionala kulturen, och då framför allt musikinstitutionerna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X