Annons

Satsning på karriärlärare lyfter inte yrket

Det är naivt att tro att lärarkrisen kan lösas med en smal satsning på karriärlärare. En individuellt inriktad punktinsats räcker inte för att höja statusen för yrket generellt, utan skapar snarare friktion bland det flertal lärare som fortfarande arbetar till jämförelsevis låga löner. Det skriver Erik Cardelús, doktorand i utbildningsvetenskap.

Publicerad

I dagens skoldebatt har talet om att höja läraryrkets status sedan länge växt sig starkt. Såväl gårdagens utbildningsminister Jan Björklund som dagens utbildningsminister Gustav Fridolin har upprepat detta som en förutsättning för att lyfta den svenska skolan ur dess problematiska läge. Speciellt viktigt anses det vara att höja dagens låga söktryck till lärarutbildningarna, för att på så sätt locka fler skickliga och akademiskt högpresterande personer i läraryrket och bana väg för skolutveckling.

Ytterligare bränsle i denna debatt kommer från John Hattie, dagens ledande skolforskare, som med sin enorma sammanläggningsstudie av skolforskning från hela världen tydligt visat att lärarens skicklighet är den enskilt viktigaste faktorn bakom förbättrade skolresultat och skolutveckling.

Annons
Annons
Annons