X
Annons
X

Satsa på dina starka sidor

BLI MEDVETEN. Det gamla begreppet karaktär har kommit på modet igen. Fast man talar inte om "dålig karaktär", utan bara om människors karaktärsstyrkor. Inom den nya psykologin, positiv psykologi, används utforskandet av individers styrkor som en väg till självkännedom och personlig utveckling.

Testa dig själv och dina stora och små val i livet.

Är du modig, ihärdig och ärlig, eller är dina främsta karaktärsdrag vänlighet och en öppenhet för kärlek? Spelar det någon roll? Ja, det gör det – i alla fall om man ska tro företrädare för den nya psykologin, positiv psykologi.

Modig: Burmas oppositionelle ledare Aung San Suu Kyi kämpar envetet, hon står för sanning både i ord och gärningar.

Foto: BULLIT MARQUEZ/AP Bild 1 av 7

Tillgång till transcendens: Sigrid Hjerténs konst kan beskrivas som expressionistisk, ett uttryck för själen. I de starka färgerna och fria linjespelet finns en stor skönhet, och en god portion humor.

Foto: BERTIL NORBERG/SCANPIX Bild 2 av 7

Rättvis: Dalai Lama är lojal mot sitt land, men också mot världen. Han försöker behandla alla lika och står för ett humant ledarskap.

Foto: KEVIN FRAYER/AP Bild 3 av 7

Human och kärleksfull: Vem karakteriserar denna egenskap bättre än Moder Teresa, som satte andras lycka före sin egen?

Foto: FADI MITRI Bild 4 av 7

Vis: Albert Einstein var redan som barn nyfiken, hade lust till lärande, kreativ och såg på saker och ting ur många olika perspektiv.

Foto: AP Bild 5 av 7

Måttlig: Mahatma Gandhi, här med Jawaharlal Nehru, förde inte bara en fredlig yttre kamp, utan också en inre, mot sina önskningar, behov och impulser.

Foto: SCANPIX Bild 6 av 7
Bild 7 av 7
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X