Satellit mäter polarisars tjocklek

Under strecket
Publicerad
Annons

Den amerikanska rymdflygstyrelsen har sänt upp en ny satellit som ska ge forskarna klarare besked om hur polarisarna förändras i Arktis och Antarktis.
Satelliten kallas Icesat och är försedd med instrument som man hoppas ska ge mer exakta uppgifter om hur polarisen krymper och växer, i hur stor omfattning det sker och hur det påverkar de globala havsnivåerna.

– Forskarvärlden har väntat i 30 år på Icesat, säger Eric Rignot som forskar om issituationen i Antarktis.
Geologer och glaciologer har i dag inga säkra data om hur istäckena utvecklas, som en följd av den globala uppvärmningen. Det kommer täta rapporter om krympande polarisar, men andra forskarresultat pekar åt andra håll.
Nu ställs stora förhoppningar på att den nya satelliten ska kunna ge tydligare besked om hur det förhåller sig. tt

Annons
Annons
Annons