Annons

Jonas Andersson:Satan får upprättelse i ny biografi

Bilden av Satan som Guds fiende nummer ett har inget stöd i bibliska texter utan är ett ­påfund av ­kyrkofäder och författare. Satan är snarare att betrakta som en Guds medhjälpare, menar litteraturvetaren Henry Ansgar Kelly i en ny ”biografi” över hin håle.

Under strecket
Publicerad

I Lars Gyllenstens ”Kains memoarer” (1963) står följande rader om Ormen i syndafallsberättelsen: ”Ormen väcker kunskapen, som tynat med flämtande låga i människornas förstånd, därför att den onde guden förkväver den med sitt förtryck”. Idén om en illvillig Gud som vill undanhålla människan kunskap, vid sidan av Ormen som en representant för vishet, förekommer inom gnosticismen. Föreställningen har tillsynes visst stöd i den bibliska texten: den Gud som uppträder i berättelsen om Adam och Eva tycks, till skillnad från Ormen, vara en okunnighetens förespråkare. Eftersom gnostikerna uppfattade denne Gud som en lägre gudom, en ond demiurg som skapat den materiella världen, blev Ormen en frihetssymbol.

Vissa gnostiker gick så långt som till att identifiera Ormen med Kristus. En mer vedertagen tolkning av Ormens roll är att han tvärtom är det ondas representant, en gudsfiende och människornas förförare. I ”renlärig” kristen uttolkning kom Ormen att identifieras med Satan, alternativt som en gestalt i hemligt samförstånd med Satan.

Annons
Annons
Annons