Annons
X
Annons
X

SAS bötfälls av EU på 70 miljoner euro

Av Direkt

EU-kommissionen har åter antagit beslutet att bötfälla SAS och tio andra flygfraktbolag på totalt 776 miljoner euro. SAS böter står kvar på 70,2 miljoner euro och bolaget kommer att överklaga beslutet.

Eu har valt att bötfälla SAS tillsammans med tio andra flygfraktbolag. Foto: Christine Olsson/TT

SAS vidhåller att SAS Cargo inte har deltagit i en global kartell och kommer att överklaga EU-kommissionens beslut om böter på 70,2 miljoner euro.

De böter som nu ålagts SAS igen kommer att belasta SAS resultat för andra kvartalet 2016/2017 som en engångspost. SAS överklagande kan ta flera år.

Annons
X

Kommissionens ursprungliga beslut från 2010 upphävdes av EU-domstolens tribunal 2015 på förfarandemässiga grunder. De ursprungliga böterna var på 799 miljoner euro.

"Att samarbeta i en kartell i stället för att konkurrera för att erbjuda kunderna bättre tjänster kan inte godtas av kommissionen. Dagens beslut säkerställer att företag som ingick i flygfraktskartellen sanktioneras för sitt beteende", sade EU:s konkurrenskommissionär i ett uttalande.

Bolagen är Air Canada (21 miljoner euro), Air France-KLM (310 miljoner), British Airways (104 miljoner), Cargolux (80 miljoner), Cathay Pacific Airways (57 miljoner), Japan Airlines (38 miljoner), LAN Chile (8 miljoner), Martinair (15 miljoner) och Singapore Airlines (75 miljoner).

Quantas överklagade inte beslutet 2010 och de dåvarande böterna stod fast.

En tolfte kartellmedlem, Lufthansa, och dess dotterföretag Swiss International Air Lines erhöll full immunitet mot böter eftersom Lufthansa informerade kommissionen om kartellen.

Kartellen var verksam från december 1999 till februari 2006 och fastställde nivåer på bränsletilläggsavgifter och säkerhetstilläggsavgifter genom bilaterala och multilaterala kontakter mellan bolagen.

EU-domstolens tribunal upphävde det ursprungliga beslutet efter att ha funnit en diskrepans mellan motiveringen och artikeldelen av beslutet.

I motiveringen beskrevs konkurrensbrottet som en enda kontinuerlig överträdelse av samtliga bolag. I artikeldelen beskrevs det dock som fyra separata konkurrensbrott där endast vissa bolag deltog i alla fyra.

Kommissionen har nu rättat till detta och vidhåller att bolagen har deltagit i en priskartell.

Alla bötesbelopp är oförändrade från beslutet 2010 utom för Martinair. För Martinair sänktes böterna eftersom 2016 års bokslut användes. Eftersom Martinairs omsättning har gått ner slog böterna då i taket på 10 procent.

Cargolux omsättning har ökat, men kommissionen valde att inte höja böterna.

Bötesbeloppet för karteller beräknas med utgångspunkt från en rad faktorer, som varaktigheten för kartellen och den ekonomiska skadan som uppkommit. Först därefter ser kommissionen på om böterna når över 10-procentsgränsen.

Skillnaden mellan böterna på 799 miljoner euro 2010 och 776 miljoner euro på fredagen utgjordes alltså av Martinair och Quantas.

Källor i kommissionen uppgav att fredagens beslut i stort sett är identiskt med det 2010 - förutom att ha korrigerat att det rörde sig om en enda kartell och inte fyra.

Alla bötfällda bolag utom Quantas överklagade beslutet.

"Tribunalen uttalade sig aldrig om de andra påståendena hos parterna, och konstaterade inte huruvida parterna hade begått överträdelserna eller ej", sade kommissionens talesman i konkurrensfrågor Ricardo Cardoso vid en pressbriefing.

"Med andra ord tittade tribunalen inte på sakfrågan. Därför kan vi nu på nytt anta beslutet och korrigera procedurfelet", fortsatte han.

Annons

Eu har valt att bötfälla SAS tillsammans med tio andra flygfraktbolag.

Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X