Hans-Roland Johnsson:Sartres teater dramatiserade det existentiella valet

Det var som dramaförfattare Jean-Paul Sartre slog igenom. Pjäserna, som behandlar instängdhet och individer som står inför avgörande val, är dock mer filosofiskt intressanta än dramatiskt verkningsfulla.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är knappast någon överdrift att påstå att
Jean-Paul Sartre var en av förra århundradets mest kända och betydande intellektuella personer – Bernard-Henri Lévys stora bok om Sartre från 2000 bär talande nog titeln ”Le Siècle de Sartre” (Sartres århundrade). Sartre var också mycket omstridd, och receptionen av hans filosofiska och litterära verk påverkades av hans ofta, åtminstone i kritikernas ögon, kontroversiella politiska ställningstaganden och engagemang. Hundraårsminnet av Sartres födelse förra året gav således inte oväntat upphov till ett stort antal artiklar och böcker som avsåg att summera hans gärning som filosof, författare, essäist, litteraturvetare och politiskt aktiv intellektuell. I dag, när det politiska klimatet ser annorlunda ut än på 40- och 50-talen, när Sartre inte längre är en obligatorisk kulturell referens och när existentialismens storhetstid ligger bakom oss, kan vi kanske med nya, kritiska, ögon utvärdera Sartres insatser på det filosofiska och skönlitterära området och göra ett, om än provisoriskt, bokslut.

Annons
Annons
Annons