”Särställning för religion fel väg”

Ett jämlikt, mångkulturellt samhälle skapas inte genom att religionen bekämpas. Politiska åtgärder för att ge religion en särställning i samhället är inte heller en framkomlig väg, skriver statsvetaren Andreas Johansson Heinö och religionshistorikern Eli Göndör. Både vänstern och högern är svarslösa i frågan om religionens plats i dagens samhälle.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den ökade religiösa mångfalden är en av de mest genomgripande förändringarna av det svenska samhället under de senaste decennierna. Genom invandringen har vi fått en rad nya religiösa minoriteter. Därtill har individualiseringen lett till en ökad rörlighet över samfunds- och religionsgränser samtidigt som gränsen mellan organiserad religion och andra former av andlighet blivit allt otydligare. Trenden mot ökad sekulariseringen tycks vara bruten, i stället växer insikten om att religionen kommer att vara en viktig del av samhället även i framtiden.

Religion blir föremål för politisk debatt för att den är offentlig. Men utmärkande för Sverige är att denna debatt ofta tar sig uttryck i form av krav på begränsningar och regleringar av religionen. Vare sig den dagsaktuella debatten handlar om moskéer eller manlig omskärelse, om slöjor eller skolavslutningar, återkommer ständigt liknande argument.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons