Särskolans framtid under utredning

Under strecket
Publicerad
Annons

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans mål för att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. Samma gäller barn som fått en betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada samt barn med autism eller autismliknande tillstånd.
Läsåret 2001/02 gick 14 261 elever i särskolan och 5 534 i gymnasiesärskolan. Antalet elever har ökat dramatiskt de senaste åren.
Kritiker menar att elever som inte hör hemma i särskolan placeras där när grundskolans resurser tryter. Invandrarelever är till exempel överrepresenterade. En annan orsak till ökningen är att särskolan blivit mer synlig genom att den ofta finns i samma lokaler som grundskolan.
Hur särskolelevernas undervisning är organiserad varierar mellan kommunerna. Skolverkets granskning visar att det ofta är praktiska omständigheter och inte elevers behov som avgör särskoleelevernas undervisning. Integrering av särskoleelever i grundskoleklasser är vanligast i glesbygdskommuner.
Regeringen har beslutat utreda om
särskolan ska kvarstå eller upphöra som egen skolform.
i Fakta

anna asker

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons