Ivar Arpi:Särskilt socialdemokratiska områden

Ett ganska representativt valresultat för det Polisen kallar särskilt utsatta områden.
Ett ganska representativt valresultat för det Polisen kallar särskilt utsatta områden.
Under strecket
Publicerad
Annons

Det heter inte ’särskilt utsatta områden’ längre. Korrekt namn är: ’särskilt socialdemokratiska områden’” När jag läser det på Twitter är min första tanke att det inte kan vara så enkelt. Det låter för bekvämt, för lätt att passa in i befintliga fördomar om röstmönster för dem med utländsk bakgrund.

Polisen har tre nivåer på stadsdelar med problem: utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Definitionen av ett särskilt utsatt område är där polisen har svårt att fullfölja sina uppdrag, det finns parallella samhällsstrukturer, invånarna är obenägna att delta i rättsprocessen och det förekommer våldsbejakande religiös extremism. 2016 identifierade man 15, vilket hade ökat till 23 för 2017. Hur många fler det blir 2018 återstår att se. Gemensamt för områdena är att andelen med utländsk härkomst är hög.

Annons
Annons
Annons