Ruth Lötmarker:Sarkozy sann arvtagare till maj 68

Enligt franske presidenten Nicolas Sarkozy är det dags att bryta med allt som maj 68 gett upphov till: ”individualism, relativism och undergrävande av gemensamma värderingar”. I en ny bok får han svar på tal: majrevolten beredde vägen för Sarkozys karriär.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är i år 40 år sedan den franska studentrevolten under några dramatiska dygn i månaden maj lamslog hela landet, dygn som föregåtts av sammanstötningar mellan revolterande studenter och ordningsmakten. Om detta skrivs nu många böcker. En av de mer intressanta bland dessa är Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy (Denoël, 234 s) författad av far och son, André och Raphaël Glucksmann.

Med tanke på att den svenska studentrevolten var rätt beskedlig, kan det vara av intresse att kort påminna om hur månaden maj förlöpte i Paris. Oroligheterna började vid institutionen för sociologi vid universitetet i Nanterre, en av de många nya universitetsanläggningar man tvingats uppföra på grund av trycket från de stora barnkullar som fötts strax efter kriget. Ett gryende missnöje gav sig till känna framför allt bland de studenter som var hänvisade till att bo i de hastigt uppförda studentbostäderna. En militant grupp hade redan i mars etablerats under ledning av den fransk-tyske studeranden Daniel Cohn-Bendit. På grund av den oro Vietnamrörelsen skapade världen över ställde sig universitetsledningen avvaktande inför denna grupps agerande. Den 2 maj ansåg den sig ha anledning att stänga universitetet och att ställa Cohn-Bendit inför disciplinnämnden. Därmed var gnistan tänd. Ett solidaritetsmöte utlystes på Sorbonneuniversitetet. Uppslutningen blev stor och tillräckligt tumultartad för att universitetets rektor skulle tillkalla polis, en panikåtgärd eftersom polisen av gammal hävd inte äger tillträde till ett universitetsområde. Studenter strömmade till och för första gången kom de i närkontakt med polisen.

Annons
Annons
Annons