Särintressen får inte sätta demokratin ur spel

Under strecket
Publicerad
Annons

Det kommunala planmonopolet är en av de viktigaste förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen i Sverige. Ingen annan än kommunerna kan eller ska bestämma över användningen av mark och vatten. Detta är en princip som innebär att beslut som påverkar människors livsmiljö och förutsättningar ska fattas så nära som möjligt dem, och att kommuninvånarnas intressen och åsikter tas tillvara. Branschorganisationen Svensk Vind- energi vill nu ta bort kommunernas rätt att själva bestämma över mark och vatten och därmed kraftigt begränsa medborgarnas möjlighet att påverka kommunala beslut och utkräva ansvar av sina lokala politiker.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons