Amir Sariaslan.
Amir Sariaslan. Foto: Joakim Ståhl

Det mesta kriminologerna säger kan vara fel

Vad är det som gör att vissa begår brottsliga handlingar? Varför blir vissa kriminella och andra inte? Svaren brukar ofta handla om saker som fattigdom, låg utbildningsnivå eller destruktiva bostadsområden. Gemensamt för de flesta svenska studier av kriminalitet är att de inte tar hänsyn till ärftlighet. Det är ett misstag, visar forskaren Amir Sariaslan.

Uppdaterad
Publicerad

En svensk studie visade nyligen att effekten av bostadsområdet på brottsligheten försvann, om man vägde in riskfaktorer i olika familjer. En annan studie visade samma resultat med familjeinkomst: när man tog hänsyn till ärftligheten försvann inkomstens effekt på brottsligheten.

Gemensamt för båda studierna är att forskaren Amir Sariaslan var medförfattare. Hans forskningsområde kallas beteendegenetik och är vetenskapen om det biologiska arvets och miljöns betydelse för individuella skillnader i beteendet. Ett forskningsområde som konstant förändrar vår syn på människan, och Sariaslans studier har publicerats i prestigefyllda tidskrifter och citerats i bland annat The Economist. Själv forskar han till vardags på Karolinska institutet.