”Sårbar infrastruktur kan bli en kalldusch”

Reparation av en vattenledning från vattenverket vid Vombsjön som gått sönder utanför Mölleberga mellan Staffanstorp och Malmö. Bild från augusti 2020.
Reparation av en vattenledning från vattenverket vid Vombsjön som gått sönder utanför Mölleberga mellan Staffanstorp och Malmö. Bild från augusti 2020. Foto: Johan Nilsson/TT

Det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Dagens el- och VA-system är i stora behov av renovering och utbyggnad, skriver Håkan Danielsson, vd för WSP Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Pandemin har lärt oss att uppmärksamma sårbarheter i samhället, men mycket tyder fortsatt på att vi tar vårt moderna samhälle för givet. En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt.

Dagens el- och VA-system är i stora behov av renovering och utbyggnad. Upp till 25 procent av dricksvattnet läcker ur ledningarna innan det når kranen och att få tillstånd att bygga en enda kraftledning tar upp till tio år. Detta samtidigt som behovet av el stiger för varje dag och vi ser stora utmaningar med distributionen av el från norr till söder. Oron för skicket på våra vägar, järnvägar och fastigheter är också stor. Och det saknas både strategi och helhetsperspektiv för hur vi tar hand om det vi tillsammans byggt upp under generationer.

Annons
Annons
Annons