Säpochef kritisk mot avvisning

Säpochefen Klas Bergenstrand är mycket kritisk till hanteringen av de bägge avvisade egyptierna. Säpo kommer inte att använda sig av utländska flygplan och agenter igen. - Säpo ska ha den fulla kontrollen över verkställigheten, menar Säpochefen. Säpochefen Klas Bergenstrand är mycket kritisk till hanteringen av de bägge avvisade egyptierna. Säpo kommer inte att använda sig av utländska flygplan och agenter igen. - Säpo ska ha den fulla kontrollen över verkställigheten, menar Säpochefen.

Under strecket
Publicerad
Annons

När de bägge terroristmisstänkta egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed El Zary avvisades till Egypten i december 2001 skedde det med hjälp av amerikansk säkerhetstjänst och på ett amerikanskt flygplan. På Bromma flygplats gick allt över styr. Amerikanerna tog över. Egyptierna kroppsvisiterades. Deras kläder klipptes sönder, de fick handfängsel och fotfängsel och spändes fast på planet. Möjligen drogades de.
Justitieombudsmannen granskar nu ärendet och har krävt svar från Säkerhetspolisen. Och Säpochefen tar avstånd från hanteringen. I sitt svar skriver den nya Säpochefen Klas Bergenstrand att amerikanerna tog i alldeles för mycket och att det fanns brister i hur det hela sköttes.
Eftersom de bägge egyptierna redan hade skyddsvisiterats av Säpo var den amerikanska behandlingen ”alltför långtgående i förhållande till de reella risker som fanns”. Andra brister var att Säpo inte hade någon egen insatschef på plats och att de utländska agenterna genomförde åtgärder ”utan tillräcklig medverkan av svensk
polis.”
Säpo leddes då av Jan Danielsson medan Klas Bergenstrand var riksåklagare. Klas Bergenstrand lovar att hanteringen den kvällen inte ska upprepas:

– Det är för mig främmande att anlita utländska luftfartyg med utländsk säkerhetspersonal på det sätt som skett i detta ärende. Säkerhetspolisen ska ha den fulla kontrollen över verkställigheten, skriver Klas Bergenstrand.
Dessutom ska Säpo blir bättre på internkontroll av den här typen av stora, känsliga operationer.
Lika kritisk som Klas Bergenstrand är nu har inte regeringen varit tidigare. När exempelvis Justitiedepartementet granskade ärendet våren 2002 kom man fram till att ”de åtgärder som vidtogs inte uppenbart var oförenliga med svensk lag”. Å andra stod hanteringen av männen ute på Bromma också ”i mindre god överensstämmelse med svenskt polisarbete”.

Annons
Annons
Annons