Annons
X
Annons
X

Säpo om extremism i Sverige

I dag tog demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) emot Säpos rapport Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige.

Rapporten överlämnades av Säpos generaldirektör Anders Danielsson och är del i regeringens kartläggning av extremism i vårt land.

Utredaren Malena Rembe talar vid presskonferensen om SÄPO:s rapport om islamistisk extremism på Rosenbad i Stockholm på onsdagen. I mitten Lars Danielsson, och till höger EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson.
Utredaren Malena Rembe talar vid presskonferensen om SÄPO:s rapport om islamistisk extremism på Rosenbad i Stockholm på onsdagen. I mitten Lars Danielsson, och till höger EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Foto: SCANPIX

REGERINGENS PRESSTRÄFF OM TERRORISM

11.05 Samtliga reportrar genomsöks med metalldetektor innan de släpps in på presskonferensen.

11.10 Ett stort pressuppbåd fyller långsamt pressrummet på Rosenbad. Enligt SvD:s reporter på plats finns minst 60 svenska och utländska journalister på plats.

11.15 Enligt TT visar rapporten att det finns ett antal nätverk som verkar utifrån en våldsbejakande islamistisk extremistisk ideologi i Sverige. Det ska handla om knappt 200 aktiva personer och det finns inga belägg för att antalet personer som radikaliseras ökar.

Annons
X

11.20 Nätverken i rapporten riktar främst in sig mot utländska trupper i muslimska länder somt mot regimer i regionen som anses vara korrumperade och inte står för den tolkning av islam som de anser vara den enda sanna.

11.25 Enligt den förhandsgranskning som TT gjort av rapporten bedriver aktivisterna i nätverken därför främst verksamhet att stödja och underlätta brott utanför Sveriges gränser. I nuläget utgör extremismen inget hot mot Sveriges styrelseskick, statsledning eller samhällsstruktur.

11.28 Något försenad inleds pressträffen och demokratiminister Birgitta Ohlsson hälsar alla välkomna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  11.29 Birgitta Ohlsson understryker att pressträffen varit planerad sedan i oktober.

  11.30 ”Lördagens terroristbrott ger en mörk fond till denna rapport. Säpo gör bedömningen att det rör sig om ett terroristbrott. Det här är ett oacceptabelt angrepp på det öppna demokratiska samhället.”

  11.30 Enligt Birgitta Ohlsson är det uppenbart att det behövs mer kunskap om våldsbejakande ideologier. På liknande sätt har även höger- och vänsterrelaterat våld granskats i utredningar.

  11.32 Kort redogörelse av tidigare utredningar utförda av Säpo, Brottsförebyggande rådet, Ungdomsstyrelsen och Försvarshögskolan.

  11.33 ”Sedan jag tillträdde har jag gjort flera resor till länder som arbetar mycket med de här frågorna.” säger Birgitta Ohlsson.¨

  11.34 Fokus måste ligga på forskning kring våldsam extremism samt på lokala insatser. Birgitta Ohlsson understryker att det handlar om alla typer av extremism.

  11.35 Medelåldern för de aktiva inom religiös extremism är 34 år medan den för höger- och vänsterextremism liggger i mitten av 20-årsåldern.

  11.36 Inom vänstergrupper och religiös extremism finns inte samma organisationer för att lämna grupper som det finns för Vit makt-rörelsen, menar Birgitta Ohlsson. ”När det gäller islamistiska grupper är det viktigt att arbetet inte uppfattas som en kritik av islam som religion.”

  11.37 ”Det är viktigt att ta det här problemet på allvar. Men samtidigt är det viktigt att man inte går för långt och börjar tumma på rättsstatens principer,” säger Birgitta Ohlsson innan hon lämnar över ordet till Säpos generaldirektör Anders Danielsson.

  11.39 Danielsson berättar att rapporten ska svara på hur extremismen ser ut i Sverige, vilka radikaliseringsprocesser som ligger bakom den samt vilka strategier som föreslås för att kunna motverka den islamistiska extremismen.

  11.41 ”Säkerhetspolisen har haft flera möten med muslimska grupper för att sätta arbetet i en kontext”, säger Danielsson och lämnar sen över ordet till Malena Rembe på Säpos enhet för kontraterrorism.

  11.42 Rembe ”Definitionen av islamistisk extremism är sådan säkerhetshotade verskamhet som mot med islamistiska argument och syftar till att med våld eller hot om våld förändra ett samhälle i odemokratisk riktning.”

  11.44 Materialet är sammanställt från flera olika källor, bland annat från Säpos egna system med fokus på 2009, uppger Malena Rembe. Anledningen är att materialet måste bearbetas och bekräftas.

  11.45 Fokus för rapporten är människor med svensk personnummer, svensk folkbokföringsadress och som har deltagit i olika typer av extremistisk verksamhet. Som TT tidigare angett handlar det om cirka 200 personer men enligt Malena Rembe kan det givetvis finnas ett mörkertal.

  11.46 Hon understryker att verksamheten främst handlar om verksamhet i andra länder, dels stödjande arbete från Sverige men också att resa utomlands för att delta i kampen på plats. Rapporten fokuserar där på Somalia, Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalia och Nordafrika.

  11.47 Personerna i rapporten är av skiljda åldrar, från 25 olika länder där Sverige är det tredje vanligaste födelselandet.

  11.48 Uppgifterna om att 80 procent av personerna kan länkas till varandra anser Malena Rembe vara en underdrift.

  11.50 ”Arbetet kan fortgå i flera olika miljöer, både fysiska miljöer och virtuella.” Det finns dock ingen koppling till specifika geografiska platser, i stället är virtuella forum allt viktigare.

  11.51 ”Man kan säga att det sker i miljöer där subkulturer frodas.”

  11.52 Radikaliseringen är främst ett fenomen som påverkar enskilda personer, snarare än hotar samhället.

  11.53 ”De som radikaliseras är främst unga män, mellan 15 och 30 år gamla. En anledning kan vara att unga är mindre kritiska till svartvita budskap. De flesta kvinnor som radikaliserats har haft en relation med en man som redan varit våldsbejakande.”

  11.54 Enligt rapporten sker radikaliseringen här i Sverige, inte i hemlandet för de som invandrat från andra platser i världen.

  11.55 Det finns enligt Malena Rembe enskilda fall där en person rört sig från en våldsbejakande subkultur till en annan, då främst från Vit makt-rörelsen till islamistisk extremism.

  11.56 Malena Rembe säger att självradikalisering ofta är vanlig radikalisering, men genom virtuella forum. Språkstudier och religiösa studier utomlands ses inte som en riskfaktor enligt Säpo.

  11.57 ”Men hotbilden mot Sverige och svenska intressen kan förändras snabbt. Som vi sett nyligen”, säger Rembe men tillägger att det största hotet riktas mot människor utanför Sverige.

  11.58 Trots helgens attentat anser Sverige inte att det föreligger någon större risk mot Sveriges samhällsstruktur.

  12.00 Det största hotet är människor som återvänder från utlandet med erfarenhet av våldsanvändning, erfarenheter eller kontakter inom radikala miljöer. Allt fler svenskar reser utomlands i sådana syften och allt flera organisationer har en global våldsbejakande agenda.

  12.02 Slutsatsen är att islamistisk extremism förekommer och inte bör underskattas. Det främsta botemedlet är enligt Säpo förebyggande åtgärder. ”Att helt utrota radikala våldsbejakande personer är omöljlgt. Det är ett pris man betalar för att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle.”

  12.04 Säpo kan bara bidra med enskilda pusselbitar, säger Rembe, inte hela lösningen. ”Arbetet måste bedrivas på alla nivåer och ju tidigare insatser sätts in desto bättre.”

  12.05 ”Skolan är för oss en viktig aktör, där få man lära sig kritiskt tänkande”, säger Rembe och efterlyser också insatser för att öka integrationen. ”Kontinuerlig dialog och information är viktigt för att skapa förtroende.”

  12.06 ”Alla organisationer och samhällsmedborgare måste ta debatten.” Därefter öppnas för frågor från pressen.

  12.07 Anders Danielsson förklarar att Taimour Abdulwahab inte fanns med rapporten, anledningen är att Säpo inte hade indikationer på att det förekom sådana kopplingar. Säpo kan inte heller svara på om det förekommer kopplingar mellan Abdulwahab och någon av människorna i rapporten.

  12.08 ”Vi väljer att inte kommentera den brottsutredningen.”

  12.11 Anledningen till att Säpo släpper siffran 200 personer är att det förekommit uppgifter i medier om tusentals farliga extremister.

  Olof Jönsson

  Annons
  Annons
  X

  Utredaren Malena Rembe talar vid presskonferensen om SÄPO:s rapport om islamistisk extremism på Rosenbad i Stockholm på onsdagen. I mitten Lars Danielsson, och till höger EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X