Annons

Säpo kan ha flera skäl att varna

Säkerhetstjänsten riskerar att få kritik hur de än gör när det gäller varningar till allmänheten. Dock står det klart att potentiella terrorister kan ha fått veta att de har ögonen på sig, skriver försvarets terroristexpert Magnus Norell.

Publicerad

När Säkerhetspolisen den 1 oktober gick ut med ett meddelande om att höja hotnivån gällande ”terrorism riktad mot Sverige” (som det står på Säpos hemsida) från lågt till förhöjt hot, restes omedelbart frågan om det rimliga i att offentligt gå ut med en sådan uppgift utan att samtidigt vara mer specifik om själva hotet.

Bedömningen som ligger till grund för denna ändring (den första i sitt slag i Sverige) är baserad på underlag från det så kallade Nationellt Centrum för Terrorbedömning, NCT. Detta underlag är således en samlad bedömning från flera källor, bland annat Militära Underrättelsetjänsten (Must), alltså inte enbart från Säpo. Detta är en modell som Sverige delar med andra länder och den fråga som samtliga underrättelse- och säkerhetstjänster har att ta ställning till vid sådana här tillfällen är hur mycket eller hur lite man kan gå ut med.

Annons
Annons
Annons