Annons
X
Annons
X

Säpo: ”Handlar inte om avlyssning”

Säpos önskan om att ha direkttillgång till svensk trafikdata ratas av flera stora teleoperatörer. Men enligt Ekot är det automatiska systemet på vissa håll väg att bli verklighet. Kriminalkommissarie Kurt Alavaara på Säpo tycker att systemet som det har framställts i media kan missförstås som att det handlar om övervakning av innehåll.

Tidningen Ny Teknik var först med att rapportera om att Säpo ville att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter automatiskt skulle kunna begära ut trafikuppgifter från landets operatörer.

I dag rapporterar Sveriges Radios Ekot om att ett sådant system snart är på väg att införas.

Säpo håller just nu på att förhandla med företag och operatörer men vill inte avslöja vilka som valt att ansluta sig till systemet.

Annons
X

Kurt Alavaara, kriminalkommissarie på Säpo, menar att EU:s datalagringsdirektiv ålägger operatörer och tjänstetillhandahållare att en lagra viss typ av elektronisk information i sex månader.

Lagen säger också att uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och att de ska ske på ett sådant sätt att de enkelt ska kunna tas om hand om av brottsbekämpande myndighet.

– Det är ur det perspektivet som vi nu tar fram ett system, som bygger på en standard som heter ITS27, som ska användas och är till för att leverera frågan elektroniskt och att få ett svar tillbaka elektroniskt, säger Kurt Alavaara, säger Kurt Alavaara.

Han betonar att det finns behörighetskontroller i systemet som kontrollerar att det är en behörig myndighet som gör beställningen av uppgifterna.

Grunden för att göra en beställning förklarar han finns i rättegångsbalken; hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Den säger att domtstolen kan fatta beslut om att hämta hem uppgifter från operatören där det är misstanke om brott där det är minst sex månaders fängelse.

Stöd finns även i inhämtningslagen för brottsbekämpande myndigheter att begära ut trafikuppgifter där det är misstanke om brott där det är minst två års fängelse i straffskalan.

– Det finns alltid ett beslut från domstolen eller myndigheten när vi begär ut uppgifter från operatörer. Det operatören gör är att kontrollera att det är en behörig beställare och svara på frågan. Normalfallet är att det här kan göras helt elektroniskt utan manuell inblandning, säger Kurt Alavaara.

Han är noga med att understryka att uppgifterna som efterfrågas handlar vem som kommunicerat med vem, när, var och hur – inte innehållet i exempelvis e-postmeddelanden.

– Det handlar inte om avlyssning.

Vad skiljer det nya systemet från det som finns idag?

– I dag hanteras varje förfrågan manuellt och det sker en manuell leverans. Det vi nu tar fram är ett system för att kunna beställa det här på ett kontrollerat sätt och också kunna följa upp och lagra loggningsuppgifter för varje beställning så att de kontrollorgan som vi har kan gå in och kontrollera att vi följer bestämmelserna.

Med det nya systemet skulle det enligt Kurt Alavaara gå att få ett svar på en förfrågan om att få ut uppgifter inom ett par minuter, i stället för timmar eller dagar som i dag.

Varför tror du att flera operatörer är så kritiska till systemet?

– Det är svårt att veta vad operatörerna har för grund till sina ståndpunkter. Däremot ser vi från vårt perspektiv att för möta de krav som finns i lagstiftningen så är det här en förutsättning, och det blir också en konstadseffektiv lösning.

Erik Hörnfeldt, pressansvarig på Tre,
har sagt att operatören ser en risk för missbruk av möjligheten att begära ut uppgifter om det blir för billigt.

Den farhågan delar inte Kurt Alavaara.

– Risken att det här används så att säga felaktigt ser jag inte, snarare tvärtom eftersom det sker en uppföljning och en loggning av varje beställning. Dessutom krävs det beslut från domstol eller särskilt utsedd myndighetsföreträdare.

Vad händer om operatörerna vägrar ansluta sig till systemet?

– När det gäller operatörernas skyldigheter så regleras det av lagen om elektronisk kommunikation, och där är det Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet. Om man inte lever upp till de krav som finns i lagen så är det dem som tittar på det.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X