Annons

Sannolikt att svensk polis gör förhöret

Publicerad

Advokat Claes Borgström riktar i sin replik ”eine grausambe salbe” mot undertecknade ombud för Julian Assange (Brännpunkt 19/2). Vi anklagas för att vilseleda läsarna och på ett övermaga sätt uttala oss om parternas bästa.

Uppenbarligen har vi och Claes Borgström olika uppfattningar om vad det innebär att handlägga ett ärende skyndsamt. Claes Borgström synes mena att det mest skyndsamma är att göra ingenting. Vi överlåter med detta åt andra att avgöra vem som vilseleder vem.

Annons
Annons
Annons