Annons

Sann socialist röstar ja

Vänsterns nejsägare använder högerns farliga myter och argument i EMU-debatten och hoppar rakt ner i den nyliberala tunnan av ”fri marknad”. Bästa sättet att bryta marknadens makt över kronan är att ta bort den. Att rösta ja innebär också en möjlighet att reducera marknadens inflytande över penningpolitiken, skriver författaren Johan Ehrenberg.

Under strecket
Publicerad

Det mest förvirrande i den svenska debatten kring EMU är vänsterns och radikala socialdemokraters nej. Fram till för några år sedan var det nämligen självklart för oss socialister att två saker måste gälla om demokratin ska kunna växa:
”Marknaden ska inte styra över politiken.
”Expertgrupper ska inte styra över politiken.
I dag är det just detta som nejsidan försvarar. Och man gör det med argument, som för några år sedan skulle ha kallats för högerpolitik.

Vem bestämmer över kronan? Sedan 70-talets början har borgerliga politiker velat ”befria marknaden”. I dag är det marknaden som styr valutor - inte politiken.
När vänsterdebattörer framhåller att ”marknaden sätter rätt pris” genom att kronan flyter, så är det en gammal borgerlig teori man tagit över. En teori som hävdar att valutaspekulation är bra då den ”jämnar ut”.
Stiger lönerna eller andra kostnader för företagen för mycket, d v s mer än produktiviteten i landet, då sjunker kronan. Marknaden utjämnar företagens kostnader gentemot konkurrenter
i andra länder.
Ökar de offentliga utgifterna ”för mycket” (om vi satsar mer på vården t ex) då sjunker kronan.

Annons
Annons
Annons