Sänkta skatter är inte svaret på alla problem

Under strecket
Publicerad
Annons

På Brännpunkt
1/11 replikerar Henrik von Sydow på vår artikel om regeringens sänkning av bolagsskatten (
28/10). von Sydow talar i repliken väl om regeringens politik. Låt oss inledningsvis ännu en gång förtydliga att vi anser att den svenska bolagsskatten ska vara konkurrenskraftig och i paritet med övriga västvärlden. Men till skillnad från von Sydow ser vi ingen anledning att i dagsläget sänka bolagsskatten på bekostnad av andra långt mer viktiga reformer. Vinstläget i svenskt näringsliv är idag relativt gott och utgör inget hinder för investeringar. Problemet är istället att efterfrågan i ekonomin är för låg.

Genom bolagsskattesänkningen hoppas von Sydow på ett förbättrat investeringsklimat i Sverige. Men effekterna på investeringarna kommer först på längre sikt. Enligt OECD:s utvärdering av tillväxtfrämjande reformer ger sänkt bolagsskatt på kort sikt små effekter. Efter fem till tio år är effekten fortfarande begränsad och investeringarna uppgår då till halva skattesänkningen.

Annons
Annons
Annons