Sänkta prognoser för EMU-området

ECB:s återkommande undersökning av oberoende prognosmakares utsikter för den ekonomiska aktiviteten i euroområdet visar att såväl tillväxt- som inflationsprognoserna har dragits ned för 2009, enligt ECB:s månadsrapport. För 2010 har inflationsprognosen också sänkts samtidigt som BNP-prognosen skruvats upp marginellt.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Enligt ekonomernas konsensusprognos väntas inflationen i euroområdet, HIKP, uppgå till 0,4 procent under 2009 och 1,1 procent 2010. I prognosen förra kvartalet såg ekonomerna i genomsnitt en inflationstakt på 0,5 procent 2009 och 1,3 procent 2010. På längre sikt väntar ekonomerna en inflationstakt på 2,0 procent (1,9).

BNP väntas sjunka med 4,5 procent 2009 och stiga med 0,3 procent 2010, jämfört med -3,4 respektive +0,2 procent i förra prognosen. På längre sikt ser ekonomerna en BNP- tillväxt på 1,9 procent (1,9).

Annons
Annons
Annons