Annons

Sänkta pensioner gör att klyftan fortsätter växa

Publicerad

Januari 2014 sänks både inkomstpensionerna och garantipensionerna, inkomstpensionerna med 2,7 procent och garantipensionerna med 0,2 procent, allt före skatt. För en genomsnittspensionär med 14000 kronor i månaden betyder det en inkomstminskning med nästan 400 kronor i månaden, och för en person med garantipension blir minskningen cirka 20 kronor. Sammantaget blir inkomstpensionerna i kronor räknat lägre än år 2009 och köpkraften cirka 6 procent lägre.

Alltsedan det nya pensionssystemet infördes har inkomstklyftan ökat mellan löntagare och pensionärer. Och prognoserna visar att klyftan fortsätter att växa. För hela perioden 2001–2015 ökar medellönerna med 55 procent och de allmänna pensionerna med 21 procent före skatt.

Annons
Annons
Annons
Annons