Annons
X
Annons
X

Sänkta elnätsavgifter att vänta

Regeringen har beslutat att skärpa reglerna för landets elnätsbolag. I praktiken innebär regeländringen tiotals miljarder i lägre avgifter för de svenska konsumenterna de kommande åren.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Som SvD Näringsliv har rapporterat tidigare, har det länge förts en infekterad kamp mellan Energimarknadsinspektionen, EI, och landets elnätsbolag när det gäller hur stora avgifter bolagen ska få ta ut.

**Och nu har EI nått **en stor framgång i kampen. Regeringen har nu fattat beslut om att gå på deras linje och skärpa kraven på landets elnätsbolag.

– Svenska elkunder ska kunna känna sig trygga i att de betalar skäliga elnätsavgifter. Därför skärper vi nu reglerna för att ännu tydligare skydda elnätskunderna mot orimliga elnätsavgifter, samtidigt som elnätsföretagen får tydligare spelregler och bättre förutsättningar att modernisera och investera i sina elnät, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett pressmeddelande.

Annons
X

**Den största förändringen, **som också har varit en mycket omdebatterad fråga, är hur elnätsbolagens elnät ska värderas. Detta värde är nämligen den förmögenhet som bolagen ska få ”ränta” på, och avgör därför hur stora avgifterna blir. Tidigare har värdet på näten beräknats utifrån vad det skulle kosta att bygga ett nytt identiskt nät, men nu ska hänsyn tas till åldern på nätet.

Regeländringen träder i kraft från den 1 november i år och används som utgångspunkt när EI beslutar om intäktsramar för perioden 2016-2019. Enligt EI:s beräkningar kommer förändringen att leda till att elnätsavgifterna blir sammanlagt 20-30 miljarder lägre under perioden.

Annons
Annons
X
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X