”Sänkt skolpeng skapar en sämre skola för alla”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Att dra undan mattan för välfungerande friskolor genom sänkt skolpeng kan inte vara lösningen på problemet med bristande likvärdighet i skolan. Det skriver debattörer från Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Under strecket
Publicerad
Utbildnings­minister Anna Ekström med särskilda utredaren Björn Åstrand på skärm under presentationen av utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skol­segregation och förbättrad resurs­tilldelning” i april 2020.

Utbildnings­minister Anna Ekström med särskilda utredaren Björn Åstrand på skärm under presentationen av utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skol­segregation och förbättrad resurs­tilldelning” i april 2020.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons

När var fjärde elev lämnar grund­skolan utan fullständiga betyg måste problemen tas på stort allvar. Det rör sig om tiotusentals ungdomar varje år som slussas ut i samhället med en bristfällig skol­utbildning och som på grund av detta går en oviss framtid tillmötes.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons