Sänkt skatt på sparande borde vara självklart

Under strecket
Publicerad
Annons

Fredrik Schulte (M) skriver förtjänstfullt på Brännpunkt att den ökade skuldsättningen hos hushållen är kanske det största hotet mot svensk ekonomi (
3/11). När han föreslår lämplig medicin för att råda bot på problemet fokuserar han dock ensidigt på de hushåll som har ett negativt sparande, de med skuld. Dessa borde få minskade ränteavdrag och kompenseras på annat sätt inom skattesystemet.

Men huvudpoängen med sänkt kapitalskatt är att det ska löna sig bättre att spara, äga och driva företag. Många hushåll med låga inkomster har ett sparande, om än alldeles för litet. Dessa hushåll möter en skatt på sitt sparande som är i det närmaste dubbelt så hög som i andra länder.

Annons
Annons
Annons