Annons

Sänkt skatt och reformer går hand i hand

Publicerad

Thomas Östros skriver på Brännpunkt (14/1) att oförändrade eller höjda skatter ska användas för att göra samhället modernare och människor friare. Han vill ge intryck av att reformer och skattesänkningar är varandras fiender. Det är fel. Skälet är följande:

I vår omvärld har länder successivt sänkt sina skattesatser på både arbete och kapital, och fortsätter så. Östros förslag om höjda eller oförändrade skatter i Sverige innebär därmed att vårt land successivt förlorar attraktionskraft i den globala kampen om lättrörliga individer – det vill säga främst välutbildade ungdomar – och lättrörligt kapital – det vill säga allt kapital utom fastigheter. För att inte hamna i globaliseringens bakvatten är tvärtom konkurrenskraftiga skatter en långsiktig förutsättning för att Sverige ska fungera som en stabil bas för konkurrensutsatt inhemsk produktion, det vill säga Sverige som starkt exportland. Det är en förutsättning för en uthålligt hög välfärd i Sverige.

Annons
Annons
Annons