Sänkt skatt med 2000 kr är vårt bud

Under strecket
Publicerad
Annons

År 1997 slöt vi socialdemokrater en uppgörelse om pensionerna med de fyra borgerliga partierna. Det var viktigt för att trygga stabiliteten i pensionssystemet. Vid årsskiftet 2001/2002 ändrades beräkningsgrunden för pensionssystemet, så att den samlade lönesumman blev styrande för pensionerna. Pensionerna har sedan dess ökat varje år.

Nu försöker de borgerliga partierna ta åt sig äran av detta system, genom att säga att pensionsökningarna de närmaste åren är en följd av deras politik (SvD Brännpunkt 14/4).

Annons
Annons
Annons