Sänkt skatt bättre än annonser

Under strecket
Publicerad
Annons

Den första januari 2003 blir det tillåtet att tullfritt ta med sig minst 5 liter sprit, 52 liter vin och 64 liter öl från EU-länder. Varje resa! Detta faktum har varit känt sedan flera år men regeringen väljer att stoppa huvudet i sanden.
Under de senaste veckorna har istället det statliga Systembolaget med 80 annonser i dags- och kvällspress och utomhusreklam försökt skapa en positiv bild kring det statliga alkoholmonopolet.
Upplägget är absurt redan från början. Systembolaget ser sin situation hotad av den allt mer ökande införseln av alkohol från andra länder. Denna har stadigt ökat allt sedan Sverige blev medlem i EU.
Regeringen och Riksdagens majoritet är rädda för att hela alkoholpolitiken ska kollapsa om förtroendet för Systembolaget försvinner. Att i den situationen bara agitera för monopolets förträfflighet och tro att situationen skall förbättras genom en kampanj är naivt. Prisskillnaden är redan idag mycket stor och med ökade införselkvantiteter kan en familj lätt köpa in en årskonsumtion på
en eller några resor.

Om nu Systembolaget är så viktig för alkoholpolitiken borde förutsättningarna för Systembolagets överlevnad prioriteras. Det gör man inte genom annonskampanjer utan genom att ge Systembolaget en chans att kunna konkurrera med utlandet. Det kan åstadkommas genom sänkta alkoholskatter. En sänkning av alkoholskatterna till åtminstone dansk nivå kan rädda såväl Systembolaget som finansministerns kassa. De enda som skulle misstycka är smugglare och langare.
Systembolaget skulle ha kunnat spara de tiotals miljoner kronor som kampanjen kostat. I stället borde man lägga pengarna på att tillsammans med importörer, distributörer, tillverkare och myndigheter informera om farorna med missbruk av alkohol. Det vore att agera ansvarsfullt!

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons