Sänkt norsk ränta - ett plus för gränshandeln

Under strecket
Publicerad
Annons

OSLO Den norska räntan sänktes igår med ytterligare en halv procent. Norges Banks styrränta ligger efter sänkningen på 2,5 procent. Därmed får många norska hushåll ännu mer pengar i händerna, vilket även gynnar den redan stora gränshandeln med Sverige.
Flera ekonomer hade förväntat att centralbanken skulle hålla räntan oförändrad. Det finns många tecken på att den internationella ekonomin är på väg upp ur vågdalen och den norska räntan har redan minskats från 7,0 procent till 3,0 procent sedan i december. Det gör att de norska hushållen har fått en ökning i sin disponibla inkomst på två procent i år enbart på grund av räntesänkningarna.
Efter räntesänkningen ligger den norska styrräntan under både den svenska och den brittiska. Den ligger bara en halv procentenhet högre än i EMU.

Centralbankschef Svein Gjedrem ändrade samtidigt Norges Banks syn på inflationen. Han anser nu att det är lika sannolikt att inflationen blir högre än 2,5 procent om två år, som att den kommer att hamna under den gränsen.
I klartext innebär det att det inte blir någon ytterligare räntesänkning under hösten.
Det gjorde att den norska kronan stärktes med nästan en procent gentemot euron i går. Före beskedet från centralbankschefen var en euro värd 8,26 norska kronor. Efter beslutet var den värd 8,19. Även mot den svenska kronan stärktes den norska valutan. Nu är inte förhållandet till gränshandeln i Sverige det som oroar centralbankschefen Svein Gjedrem mest. Men efter att svenskarna sade nej till euron har den svenska kronan återigen förlorat i värde i förhållande till den norska kronan.
Handelns forskningsinstitut i Norge har beräknat att norrmännen kommer att handla för nästan tio miljarder svenska kronor i Sverige under 2003. Om Sverige hade sagt ja till euron hade troligen den svenska valutan blivit starkare.

Annons
Annons
Annons