Annons

Sänkt avgift ändrar inte pensionssystemet

Under strecket
Publicerad

Johannes Hagen uttrycker oro för de unga och premiepensionssystemet (
Brännpunkt 23/2). Förslagen om justering eller slopande av systemet skulle innebära ”en ren transferering från dagens unga till dagens äldre”. Vad han hävdar grundar sig delvis på missuppfattningar.

Först, bromsens aktivering baseras inte på obalans mellan inbetalda avgifter och pensionsutbetalningarna utan på prognostiserad obalans mellan pensionssystemets tillgångar och skulder i ett långsiktigt perspektiv. Orealiserade värdeförändringar och osäkra prognoser styr pensionsutbetalningarna till dagens och morgondagens pensionärer.

Annons
Annons
Annons