Annons

Sänk skatten för folk inom vården Märkligt beteende av rökare på buss Förmånsviljan större än försvarsviljan? Vi kan inte påverka Riksbanken heller Var tydlig när du ska gå av och på tåget

Under strecket
Publicerad

Jag tycker att det är lite personal inom sjukvården i Stockholm. Det är för långa köer till sjukhusen. De som jobbar inom sjukvården har det stressigt och tjänar inte så mycket. Därför tycker jag att de som jobbar inom vården bör få 5-10 procent mindre i skatt och få högre löner. Det är ju de som tar hand om oss. Om de inte fanns skulle världen inte se ut som den gör i dag. Med högre löner så kanske fler lockas att börja jobba inom sjukvården. Göran Persson bör tänka på hur svenska folket mår nu och inte gissa hur folket kommer att må inom framtiden. Lös detta problem! När man kör buss på dagarna så finns många märkliga människor. De som ligger högt i representationslistan är rökarna. De har en benägenhet att alltid vilja suga ut det absolut sista av varje cigarrett eller bara tända en för att kolla om bussen kommer. Oavsett vilket av dessa kategorier vi talar om så har de en märklig inställning. De inväntar att bussen har öppnat dörrarna, tar ett sista, intensivt och djupt rökintag, slänger iväg fimpen och stiger in i bussen. Och andas ut i bussen. De verkar inte inse att det är röken vi inte vill ha in på bussen. Fimpen struntar vi blankt i. Rök-slingorna följer dessa bussvandrare rakt igenom hela vagnen till fromma för sjukvården och bedrövelse för de känsliga. Självklart ska rökarna få andas. Men de borde ha ett körkort för sin last, så att andra inte blir lidande för rökarnas okunnighet om sin omvärld och den hänsyn man bör ta för sin omgivning. Våra generalers långa tystnad efter SvD:s avslöjanden och ifrågasättande av deras resursutnyttjande får en att undra. Är förmånsviljan större än försvarsviljan hos vår militära elit, generalsgruppen? I alla nejsammanhang framhålls att vi inte har nån möjlighet att påverka vår egen ekonomi. Att Riksbanken (RB) förlorar makten över den svenska ekonomin. Vilka är då vi i detta sammanhang? Har jag möjlighet att påverka RB? Svar nej! Har regeringen möjlighet att påverka RB? Svar nej. Har riksdagen möjlighet att påverka RB? Svar nej - eftersom RB skall vara självständig. Vem har då möjlighet att påverka RB. Svar: Alan Greenspan! När han höjer/sänker räntan ett snäpp, så vips gör RB likadant. Samma gäller om ECB ändrar räntan. Vi är alltså redan nu beroende av att andra sköter våra räntor. Svar på Ingmar Lundströms insändare den 5 augusti. När din dotter och dina barnbarn anlände till Kvicksund med tåget lät hon det ena barnet gå av till dig medan hon och det andra barnet klev ombord på tåget igen för att hämta bagaget. Tågpersonalen uppfattade det som att allt var klart på plattformen. Ingen var på väg på eller av, som det såg ut, och ingen stod i dörrarna. I tågmästarens ögon kunde du lika väl ha skjutsat ditt sällskap till tåget för att vinka av. Jag tycker inte att du kan ge tågmästaren skulden för att brista i säkerhetsrutinerna. När det gäller på- och avstigning av tåg på mellanstationer så är det viktigt att vara tydlig med att visa vad man gör.

Edvin Alam
Lars Rios
H. Jonsson
Arne Bernhardsson
Maria Westman

Annons
Annons
Annons