Sänk räntan, Riksbanken!

Världsekonomin är i fara. Dollarn har fallit med 16,5 procent mot euron och nästan 20 procent mot kronan. Det amerikanska budgetunderskottet är på väg mot en extrem nivå och kongressen spenderar pengar som en ”full sjöman”. Riksbanken bör möta hotet med en snabb räntesänkning, skriver Olle Wästberg, generalkonsul i New York.

Under strecket
Publicerad
Annons

Just nu utspelas ett drama på den internationella valutamarknaden.
Det syns inte på samma sätt som 1992 då de europeiska valutorna ”föll” en efter en och tvingades överge sina fasta växelkurser. Nu har nästan alla länder flytande växelkurs och valutamarknaden prissätter valutan dag för dag.
Effekterna av valutapriserna är stora för välstånd och sysselsättning. Men promilleförändringarna har föga yttre dramatik i sig. De ekonomiska effekterna smyger sig på - utan uppmärksammade effekter i form av krispaket eller drastiska budgetförändringar.

Dramat handlar om den amerikanska dollarns värde. Dollarn föll 16,5 procent mot euron under 2003 och ännu mer, nästan 20 procent, mot den svenska kronan. Dollarkursen är den lägsta sedan euron introducerades och på två är har kronan stärkts med 30 procent mot dollarn.
Det innebär en betydande åtstramning av svensk ekonomi i ett läge då vår ekonomiska tillväxt är begränsad.
Kommer dollarraset att fortsätta? I ena vågskålen ligger den amerikanska ekonomin som nu är
inne i en mer positiv fas.

Annons
Annons
Annons