Annons

Ylva Herholz:Sångaren som gav röst åt det kluvna Tyskland

Idealismen fick den västtyske visdiktaren Wolf Biermann att emigrera till Östtyskland 1953, varifrån han 23 år senare blev förvisad som obekväm sanningssägare. Hans nyutkomna memoarer – delvis baserade på 50  000 sidor om honom i Stasis arkiv – är ett stycke rafflande Tysklandshistoria.

Under strecket
Publicerad

Wolf Biermann i München 1976, under sin västtyska turné från vilken han inte tilläts återvända till Östtyskland.

Foto: IBL

Wolf Biermann.

Foto: Heike Lyding/IBL

Wolf Biermann i München 1976, under sin västtyska turné från vilken han inte tilläts återvända till Östtyskland.

Foto: IBL
Wolf Biermann i München 1976, under sin västtyska turné från vilken han inte tilläts återvända till Östtyskland.
Wolf Biermann i München 1976, under sin västtyska turné från vilken han inte tilläts återvända till Östtyskland. Foto: IBL

I tysk press har den kallats mästerlig. Och som någon skrev: hans liv är som en stor, överväldigande Tysklandsroman. Så förväntningarna är höga när jag börjar läsa visdiktaren, sångaren och poeten Wolf Biermanns självbiografi, som gavs ut lagom till hans 80-årsdag i november – och alltså sträcker sig över åtta tyska decennier, som omfattar så att säga fyra olika Tyskland. ”Warte nicht auf bessre Zeiten” (Vänta inte på bättre tider; Propyläen) är en djupt personlig berättelse om ett liv som sanningssökare, ofta obekväm, i opposition, och mitt i centrum av de dramatiska omvälvningar som ägt rum i vårt södra grannland under denna tidrymd; nazitid och krigsår, öst och väst och järnridå, återförening och dagens tyska förbundsrepublik.

Annons
Annons
Annons