Veckläppad fladdermus.
Veckläppad fladdermus. Foto: Michael Durham/TT

Sång viktig del i fladdermusens kärleksliv

Fladdermöss anses vara de däggdjur som har mest komplicerad röstkommunikation efter människan. Just nu undersöks fladdermusens hjärna för att vi ska kunna lära oss mer om språkets ursprung.

Publicerad

Knölvalar lever under vatten, där det fungerar mindre bra att kommunicera med hjälp av synen och luktsinnet. Kommunikation med ljud fungerar dock särskilt bra, eftersom ljud färdas snabbare och längre genom vatten än genom luft. I människors öron låter valarnas sång improviserad och skir, och det senare är kanske kulturellt betingat eftersom vissa grupper av människor lyssnar på sången när de mediterar. Forskare har dock visat att dessa ljud har en grammatik.

Knölvalsforskaren Ryuji Suzuki utvecklade tillsammans med kolleger ett dataprogram för att undersöka valarnas sånger. De delade upp dem i ljud som de gav symboler. Därefter analyserade de med hjälp av en matematisk modell hur ljuden var sammansatta. Människor fick också analysera sångerna och kom med sina öron fram till samma resultat som datorn gjort.